โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
-  ตำบลประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
คณะผู้บริหาร

นายบุญมา พ่วงสำราญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา